• adres Veriv Spółka Akcyjna - 50-270 Wrocław, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 lok 29
  • godziny pracyPracujemy od : 8.00 - 18.00
  • kontakt + 48 71 758 00 55; +48 602 511 511
;

Zgłoszenie windykacyjne - sprzedaż wierzytelnościWyszukaj po NIP (pobierz dane firmy z GUS)


Imię i nazwisko


Firma


Regon


Numer telefonu


Adres email


Ulica


Miejscowość


Kod pocztowy


Adres korespondencyjny(pokaż/ukryj)


Wyszukaj po NIP (pobierz dane firmy z GUS)


imię i nazwisko


Firma


Regon


Numer telefonu


Adres email


Ulica


Miejscowość


Kod pocztowy


Adres korespondencyjny(pokaż/ukryj)


Kwota wierzytelności


Proponowana kwota sprzedaży wierzytelności


Numer konta do wpłatDotyczy:
Cesja
Windykacja
Załączniki

Uwagi:(pokaż/ukryj)

W celu ułatwienia nam obsługi Państwa zapytania, prosimy o przygotowanie pytań, na które odpowiemy od razu podczas rozmowy.

Kontakt telefoniczny: +48 71 758 00 55, +48 22 535 32 25,+48 602 511 511Veriv Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
Ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 lok 29
50-270 Wrocław


Wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocłąwiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwoego pod numerem KRS 0000563477, NIP 8071810148, REGON 361819085. Kapitał zakładowy 4 043 500,00 PLN wpłacony w całości.


Home
Polityka bezpieczeństwa Veriv
Polityka jakości Veriv
O nas
Regulamin serwisu Veriv
KontaktCopyrights 2017 Veriv S.A